Παράταση δήλωσης συμμετοχών
έως 31/12
Παράταση δήλωσης συμμετοχών
έως 31/12
Φροντίστε να επισκέπτεστε το www.goldenbarista.gr
συχνά ώστε να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τροποποίηση.
Οι συμμετοχές και το πρόγραμμα των προκριματικών θα αναρτήθεί στις ΧΧ/12